Frits Galle

Partner in het Creëren van Effectieve Organisaties

Ik geloof in de kracht van eenvoud

en vroegtijdige betrokkenheid van medewerkers in veranderingsprocessen

Door een groeiende druk op kostprijs, snel veranderende wetgeving en arbeidsmarkt neemt de behoefte aan meer flexibiliteit en doeltreffende bedrijfsvoering voortdurend toe.

De constante uitdaging is dan ook om organisaties zo effectief en duurzaam mogelijk in te blijven richten.

Deze uitdaging genereert direct een aantal cruciale vragen. Zoals, waarom wil/moet ik de organisatie aanpassen, hoe dit het best aan te pakken en vooral, wanneer moeten we dan wat gaan doen? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet er kritisch van buiten naar binnen in de eigen organisatie worden gekeken.

Ik kan u effectief ondersteunen in het aangaan van deze uitdagingen. Dit doe ik door allereerst samen kritisch naar de organisatie te kijken en met behulp van professionele interventies uw eerste cruciale vragen te beantwoorden. Vervolgens het verbeter potentieel identificeren, bijpassende maatwerk oplossingen vormgeven en indien gewenst, aanpassingen implementeren. 

Gedreven door mijn passie voor het voortdurend ontwikkelen van organisaties, ben ik altijd op zoek naar wat aantoonbaar toegevoegde waarde heeft op de resultaten van een organisatie. Soms zit de sleutel tot success specifiek in de bedrijfsprocessen, samenwerkings-verbanden of management competenties. Maar vaak zijn deze elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Graag wil ik mijn kennis, ervaring en netwerk inzetten om meer potentieel uit uw organisatie te halen.

Wilt u effectief meer potentieel uit uw organisatie halen?

Ik kom graag eens met u van gedachten wisselen over wat de mogelijkheden zijn.